Missie en waarden

Missie en waarden

Onze organisatie acteert vanuit een heldere missie en heldere kernwaarden.

Missie

'Passie omzetten in waardevol ondernemen'

Onze organisatie heeft het doel om ondernemers op zo'n wijze te ondersteunen dat zij hun passie om kunnen zetten in waardevol ondernemen. De ondernemers die wij ondersteunen dienen toegevoegde waarde te leveren voor hun klanten, hun medewerkers, hun omgeving en hun aandeelhouders. De waarde voor de verschillende partijen dienen met elkaar in balans te zijn.

Waarden

VANDAAG acteert vanuit vier kernwaarden:

  • Passie
  • Meesterschap
  • Loyaliteit
  • Gelijkwaardigheid

Het gedrag van onze organisatie en de individuele mensen binnen onze organsisatie dient altijd te staven met onze missie en waarden.

Buro Maks

VANDAAG optimaliseert de processen binnen zowel de cliëntadministratie, de declaratie en facturatie als de financiële administratie. 

Meer referenties »

Onze opdrachtgevers

Alle opdrachtgevers »