Actueel

Registratie UBO-register verplicht

06 | 10 | 20

Op 27 september jl. is het Nederlandse UBO-register geopend. Vrijwel alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen zijn verplicht om hun UBO, dit zijn de Uiteindelijk Belanghebbende van een Organisatie, te registreren. Onder meer BV’s, VOF’s, stichtingen, maatschappen en (coöperatieve) verenigingen moeten de UBO registreren. Eenmanszaken en VVE’s zijn uitgezonderd van de registratieplicht. De UBO zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang van een organisatie in bezet hebben. De rechtspersonen van bestaande entiteiten krijgen 18 maanden de tijd om zich te registreren. Nieuwe entiteiten dienen bij oprichting de UBO te registreren.

De registratie wordt onderdeel van de Kamer van Koophandel, een gedeelte hiervan wordt openbaar gemaakt. Het doel van de registratie is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en fraude.

Onderstaande informatie uit het register is openbaar en door iedereen (tegen betaling) te raadplegen.

  • Voor- en achternaam;
  • Nationaliteit en woonstaat;
  • Geboortemaand- en jaar;
  • Omvang van het economische belang van de UBO.

Onderstaande gegevens dienen wel geregistreerd te worden maar zijn enkel zichtbaar voor bevoegde autoriteiten.

  • Burgerservicenummer;
  • Woonadres;
  • Geboortedag, -land en -plaats;
  • Kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs;
  • Document(en) waaruit omvang van het economische belang van de UBO blijkt.

Vanaf 27 september jl. is het mogelijk om de UBO’s te registreren, de deadline hiervoor is 27 maart 2021. De inschrijvingen bedragen geen kosten en kunnen in orde gemaakt worden via https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/moet-je-organisatie-ubo-opgave-doen/, per post of via de notaris.

De inschrijving neemt slechts enkele minuten tijd in beslag. Houdt bij de inschrijving een kopie van uw paspoort/identiteitsbewijs en uw DigiD bij de hand, tevens dient u €0,01 te betalen vanuit de bankrekening van de organisatie. Mochten er vragen zijn dan mag u altijd contact met ons opnemen.

Antoon van Laarhoven
avlaarhoven@vandaag.nu
06 502 85 652

Terug naar het overzicht

Onze opdrachtgevers

Meer opdrachtgevers »