Passie omzetten in

waardevol ondernemen

Passie omzetten

in waardevol ondernemen

Een integrale visie

Kwaliteitsmanagement

Aan organisaties worden hoge eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Het is dan ook essentieel dat u een goed werkend kwaliteits-, informatiebeveiligings- en managementsysteem binnen uw organisatie heeft.

VANDAAG ondersteunt u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een passend systeem bij uw organisatie. Hierbij ligt de focus op continu verbeteren. 

Lees meer »

Financiële administratie

Het voeren van een deugdelijke financiële administratie is een wettelijke verplichting. Daarnaast geeft een actuele administratie u goed inzicht in de financiële stand van zaken.

VANDAAG kan uw boekhouding (op afstand) volledig bijhouden door gebruik te maken van de juiste software. U hebt hierdoor constant inzicht in de financiële stand van zaken. Daarnaast verzorgen we uw jaarrekening en belastingaangiftes.

Lees meer »

Procesoptimalisatie

Om succesvol te zijn, moeten processen in organisaties zo optimaal mogelijk ingericht zijn. Veel handelingen die nu nog handmatig uitgevoerd worden, kunnen in de nabije toekomst geautomatiseerd worden. 

VANDAAG analyseert samen met u de processen binnen uw organisatie. Samen bepalen we welke activiteiten geautomatiseerd kunnen worden en op welke wijze dit kan worden gedaan. Hierdoor blijft u concurrerend in de markt.

Lees meer »

Business control

Succesvolle organisaties maken niet alleen goede strategische plannen, zij realiseren de beschreven doelstellingen ook. Hiervoor is continu inzicht nodig in de belangrijkste stuurvariabelen. 

VANDAAG zorgt ervoor dat ondernemers op elk gewenst moment zicht hebben op deze essentiële managementinformatie. We stellen u hiermee in staat om grip te hebben én te houden op de cruciale processen. 

Lees meer »

Personeelsadministratie

Een correcte personeelsadministratie is van groot belang om andere bedrijfsprocessen soepel te laten lopen. Naast de verloning van uw medewerkers, is het juist registreren van de gewerkte uren essentieel voor het monitoren van de productiviteit.

VANDAAG ondersteunt u bij het correct inrichten van de personeelsadministratie. Daarnaast koppelen we uw tijdsregistratiesysteem aan het gewenste salarispakket en nemen we desgewenst het gehele proces over.

Lees meer »

Personeelsmanagement

De mensen in de organisatie zijn de belangrijste factor voor succes. Sterk personeelsmanagement zorgt ervoor dat de juiste nieuwe medewekers worden aangetrokken, essentiele medewerkers worden behouden en er binnen de organistatie een leer- en presteercultuur ontstaat.

VANDAAG ondersteunt u bij het optimaal inrichten van uw organisatie, waardoor uw medewerkers kunnen excelleren en u aantrekkelijk bent voor potentiële medewerkers. We bouwen samen aan de organisatie van de toekomst. 

Lees meer »

Business development

Succesvolle organisaties hebben één ding gemeen: ze weten heel goed waar de (toekomstige) verlangens en pijnpunten van hun klanten zitten. Door deze verlangens in te vullen of deze pijnpunten op te lossen garanderen ze zich van inkomstenstromen. Nu en in de toekomst. 

VANDAAG helpt organisaties aantoonbaar succesvoller te worden door nieuwe waarde(n) voor hun klanten te creëren. We ontwikkelen samen met u de strategie voor nieuwe product-markt-combinaties. Deze strategie vertalen we door naar een succesvolle marktintroductie. Samen bouwen we aan uw succes!

Lees meer »

Strategisch management

De meest succesvolle organisaties opereren vanuit een heldere missie, visie en waarden. Zij weten heel goed waar ze voor staan en welke stappen ze moeten ondernemen. 

VANDAAG ondersteunt organisaties bij het vaststellen van hun missie, visie en waarden. Op basis hiervan wordt er een concrete 'roadmap' ontwikkeld waarmee de essentiele stappen naar realisatie van uw ambities gezet kan worden. 

Lees meer »

Innovatiemanagement

Om de continuïteit van uw organisatie te kunnen garanderen, is het essentieel om constant te vernieuwen. Het kan gaan om procesverbeteringen, productinnovaties, nieuwe concepten of sociale innovaties.

VANDAAG ondersteunt u bij product- en conceptontwikkeling, business development en organisatievernieuwing. Het creëren van nieuwe waarde voor uw cliënten en uw medewerkers is hierbij het hoogste doel.

Lees meer »

Waarom VANDAAG?

Die vraag is simpel te beantwoorden. U wilt zich focussen op de zaken waar uw passie ligt en waarin u uitblinkt. U wilt dit doen vanuit een financieel gezonde organisatie. 

VANDAAG is uw specialistische business partner bij het optimaal inrichten van uw organisatie en het uit handen nemen van de noodzakelijke administratieve processen. Hierdoor komt er bij u ruimte om echt te ondernemen, ruimte voor groei!

VANDAAG helpt u met passie omzetten in waardevol ondernemen!

Lees meer »

Administratie

  • Optimale automatisering van administratieve processen
  • Continu zicht op cruciale stuurinformatie
  • Verlaging van administratieve lasten
  • Kostenbesparing op administratieve processen
  • Processen die voldoen aan privacywetgeving (AVG)
Lees meer »

Advies

  • Ontwikkeling winnende business modellen
  • Realiseren financiering door sterke business plannen
  • Effectieve organisatieveranderingen
  • Gedreven prestatiegerichte medewerkers
  • Waardegedreven kwaliteitsmanagement
Lees meer »

Onze opdrachtgevers

Meer opdrachtgevers »